‘இலக்கியம் என்பது ஒரு கால கண்ணாடி’

அவை படைக்கப்பட்ட காலத்தின் மக்களின் நிலம், கலை, நாகரிகம், இதர பழக்கவழக்கங்கள் போன்றவற்றை காட்டும் என்பதற்கேற்ப என் படைப்புகளை வழங்க விரும்புகிறேன்.

– ரத்ன ராஜு

Youtube Posts

Pinterest Posts

Instagram Posts