புதிய நீதிக் கதைகள் | சுஜாதா | உயிர்மை பதிப்பகம்| Moral stories in Tamil | Tamil Stories for Kids |

சுஜாதாவின் புதிய நீதிக் கதைகள் வாழ்வின் சில உண்மைகளை அங்கதத்தடன் முன்வைக்கின்றன. அவை போதனைகள் அல்ல. பழைய நீதிக்கும்புதி நீதிக்கும் இடையிலான வித்தியாசங்கள், முரண்பாடுகளைச் சொல்லும் இக்கதைகள் பெரியவர்களுக்கும்சிறுவர்களுக்கும் உவப்பூட்டும் அனுபவத்தைத் தருகின்றன.

கழுதையும் கோழியும்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: