கிறிஸ்டி நல்லரெத்தினம்

சிந்தையில் மலரும் சின்னப் பூக்களை எழுத்திலும் ஓவியத்திலும் வடிப்பவன் நான்! வாழ்வின் தடங்களை வார்த்தையிலும் வண்ணத்திலும் தோய்த்து மகிழும் பித்தன்! வாருங்கள் பயணிப்போம்!

Advertisements

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: